Esimiesvalmennus – Ihmisosaamista esimiehille

Työelämää muuttuu. Johtaminen muuttuu.

Nuorempien ja vähän vanhempienkin asennoituminen työhön on alkanut muuttua. Valmennukset tuovat niin uusille kuin kokeneimmille esimiehille välineitä toimia tämän päivän arjessa tulevaisuutta unohtamatta.

Uusien esimiesten valmennus

Näissä valmennuksissa keskiössä on oman roolin muutos. Millainen on esimiehen ammatti. Mitä kannattaa ymmärtää ihmisten erilaisuudesta ja johtamisen tarpeesta. Mitä odotuksia ammattia kohtaan on itsellä, työntekijöillä ja organisaatiolla. Valmennuksessa on mahdollista käyttää jotain työkalua.

Kokeneiden esimiesten valmennus

Esimiehet haluavat todella oppia, mikä toimii ihmisten johtamisessa. Miten johtaa asiantuntijoita, miten erilaiset ihmiset haluavat tulla johdetuiksi, miten toimia muutostilanteissa, miten hankalissa tilanteissa, kuinka käydä laadukkaita kehityskeskusteluja, kuinka toimia palautteen kanssa, miten saadaan ryhmä toimimaan ja miten itse pysyä järjissään sekä miten ottaa esimiehen rooli haltuunsa ja johtaa itseään. Valmennus sisältää usein myös mahdollisuuden kahdenkeskisiin coutsaustilaisuuksiin. Valmennuksessa on mahdollsta käyttää jotain työkalua.

Kehityskeskusteluvalmennus

Kun organisaatiolla on toimiva kehityskeskustelumalli, silloin valmennus rakennetaan sen pohjalle ja tavoitellaan keskustelujen laadun nostoa. Kun nykyinen kehityskeskustelumalli ei vaikuta toimivalta tai sitä ei ole laisinkaan, rakennamme yhdessä organisaation ja ihmisten tarpeisiin sopivan mallin.

Asiantuntijoiden johtamisen valmennus

Organisaatoiden haasteena on pystyä rekrytoimaan päteviä asiantuntijoita.Olla kiinnostava työnantaja. dAsiantuntijaorganisaatiossa osaaminen on yksi menestystekijä. Työnantaja rekrytoi osaamista ja saa kokonaisen asiantuntijan, jonka käyttöliittymä on suhteellisen monimutkainen. Asiantuntijoiden johtamisessa nousee esille osaaminen, motivaatio ja työskentelyedellytykset. Miten organisaatio ja sen esimiehet voivat vapauttaa asiantuntijan suorituspotentiaalin ja poistaa työnteon esteet? Kuka ja miten ohjataan yrityksen osaamisen kehittamistä? Millaiseksi esimiehen tehtävä ja rooli muodostuu asiantuntijaorganisaatiossa? Näitä kysymyksiä avataan asiantuntijoiden johtamisvalmennuksessa.

Ratkaisukeskisyys

Jatkuvat muutokset ovat osa yhä useamman esimiehen arkea. Vanhat työyhteisöt pirstoutuvat ja uusia syntyy. Esimiehiltä odotetaan kykyä hioa työporukat toimiviksi työryhmiksi nopeasti ja tehokkaasti. Tiedämme, että ongelmattomia työyhteisöjä ei ole, mutta miten ongelmia kannattaisi lähestyä? Ongelmakeskeisesti vai ratkaisukeskeisesti?

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa painottaa myönteisten tavoitteiden ja yhteistyön rakentamista. Huomataan pienikin onnistuminen. Jos olet katsonut ohjelmaa tanssii tähtien kanssa, niin olet huomannut, kuinka harjoittelu tekee mestarin. Jokainen pari on harjoitellut omalla tavallaan valssit, tangot jne. Kroppaa on treenattu, tanssiasentoa ja askelkuvioita hiottu, ja näin on luotu oma koreografia kyseiselle tanssille.
Tämä valmennus on kuin tanssikurssi. Harjoittelemme ajattelemaan, kysymään ja puhumaan ratkaisukeskeisesti, voimaannuttavasti. Erityisesti tähtäämme onnistumisen ja huolen ilmaisun koreogrfian hiomiseen.

kapteeni

Lisäksi

  • Hankalat esimiestilanteet
  • Palaute kehittymisen välieenä
  • Luottamuksen rakentaminen
  • Perehdytys
  • Ryhmän ohjaamismenetelmät