Tarjooma

”Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa!”

Esimiesvalmennus

( asiantuntijoiden johtaminen, hankalat tilanteet, tiimin ohjaamismenetelmät, palautetaidot…)

Asiakaspalveluvalmennus

( palveleva myynti, vaativat asiakaspalvelutilanteet, palvelu puhelimessa ja netissä…)

Oman osaamisen kehittäminen

( itsensä johtaminen, kouluttajakoulutus,puheeksi ottaminen, vuorovaikutustaidot,neuvottelutaidot…)

Työhyvinvointi

tarjooma