Työhyvinvointi

“Kun on kiva tulla töihin ja kiva lähteä töistä” on työhyvinvointi pähkinänkuoressa. Työhyvinvoinnilla tehdään tulosta, niin taloudellista kuin henkistäkin.

Metal Age
Metal Age on käytännön menetelmä työhyvinvoinnin ja yrityksen/organisaation kokonaistuottavuuden kehittämiseksi. Valmennus noudattaa Metal Age prosessia ja työkaluja. Menetelmän ovat kehittäneet työterveyslääkäri Ove Näsman ja Työterveyslaitoksen professori Juhani Ilmarinen.

Kiva-henkilöstökysely
Kiva-kysely on lyhyt, mutta samalla kattava, halpa ja käyttäjäystävällinen työilmapiirikysely käytännön työhyvinvointitoimijoiden tarpeisiin. Kysely koostuu 7 vakiokysymyksestä. Kyselyyn voidaan liittää käyttäjän toivomuksen mukaan rajaton määrä lisäkysymyksiä. Myös avoimet kysymykset ovat mahdollisia.
Kiva-kysely toteutetaan VOOP-ohjelman avulla. Käyttäjä saa kyselyn tulokset reaaliajassa sisältäen vastausten lukumäärän, jakauman, prosentit sekä aritmeettisen keskiarvon.

Heräteluennot
Heräteluennot voivat olla osa jotain muuta kokonaisuutta, esim. kehittämispäivää tai aamukahvitilaisuutta. Niiden sisältö sovitaan tilaajan kanssa.

Työhyvinvointi