TYÖKALUT

”Jos mikään ei ole rikki, älä korjaa!”

Työvälineet, mittarit

  • Peili-käyttäytymisprofiili on käytännönläheinen ja tasa-arvoinen työkalu erilaisten käyttäytymistyylien kartoittamiseen.
  • Extended DISC® koostuu toisiaan tukevista kehittämistyökaluista, jotka tuottavat helposti ja luotettavasti käytännönläheistä tietoa. Tietoa käytetään yleisesti rekrytoinnin, johtamisen ja esimiestyön sekä itsensä ja organisaation kehittämisen apuna.
  • Metal Age on käytännön menetelmä henkilöstön työhyvinvoinnin ja yrityksen/organisaation kokonaistuottavuuden kehittämiseksi. Metal Age suunnittelun lopputuloksena toteutetaan konkreettisa, räätälöityjä, käytännäön toimenpiteitä.
  • Kiva-kysely on lyhyt mutta samalla kattava, halpa ja käyttäjäystävällinen työilmapiirikysely käytännön työhyvinvointitoimijoiden tarpeisiin. Kysely koostuu 7 vakiokysymyksestä. Kyselyyn voidaan kuitenkin käyttäjän toivomuksen mukaan liittää rajaton määrä lisäkysymyksiä. Myös avoimet kysymykset ovat mahdollisia.
  • Belbinin ryhmäroolit on käytännön työkalu työyhteisön rooleista. Menetelmää käytetään toimivien ryhmien aikaansaamiseksi.
  • HUPO 360 -palaute auttaa yksilöitä kehittämän itsetuntemustaan sekä tiedostamaan oman toimintansa vaikutusta työyhteisössä. Muutoksen perustana on henkilökohtainen oivallus yhdistettynä työryhmien kehittämiseen. HUPO 360 -palaute on oivallinen väline keskustelun avaamisen työ-yhteisössä. HUPO 360 -palaute on saatavilla sekä esimiehille että asiantuntijoille.
  • HUPO Index on menetelmä yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Se mittaa työyhteisön ominaisuuksia, jotka vaikuttavat osaamisen kehittymiseen, työskentelyn perusedellytyksiin ja työmotivaatioon. Tulosten avulla kehitystoimet voi kohdistaa siten, että niiden vaikutus näkyy myös yrityksen kannattavuudessa.
työkalut